Εκτιμήσεις

Υπηρεσίες εκτιμήσεων ακινήτων για κάθε χρήση

Κατηγορίες ακινήτων:

 • Διαμερίσματα
 • Μονοκατοικίες
 • Διατηρητέα ακίνητα
 • Οικόπεδα
 • Αγροτεμάχια
 • Γραφεία
 • Καταστήματα
 • Αποθηκευτικά κέντρα
 • Βιομηχανικά ακίνητα
 • Ξενοδοχεία
 • Εμπορικά κέντρα
 • Super Market

Σκοπός των εκτιμήσεων που προσφέρει η Epsilon Team

Η εταιρεία μας εκπονεί τεκμηριωμένες εκτιμήσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα της TEGOVA (The European Group of Valuers) για κάθε είδος ακινήτου, κάθε σκοπό και με οποιαδήποτε μέθοδο. Στο δυναμικό του γραφείου ανήκουν έμπειροι και πιστοποιημένοι εκτιμητές αλλά και εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών.

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί από τον εκτιμητή είναι πάντα στην κρίση του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του πελάτη για την συγκεκριμένη χρήση και να προκύψουν τα σωστά αποτελέσματα.

Η Epsilon team εκπονεί εκτιμήσεις για:

 • Υπολογισμό της αγοραίας αξίας ακινήτου, με στόχο την συντομότερη εξεύρεση αγοραστή μισθωτή, στην σωστή τιμή, την δεδομένη στιγμή και την συντομότερη διάθεση του ακινήτου προς μίσθωση, πώληση, εκμετάλλευση.
 • Δικαστική χρήση (Διεκδικήσεις προς τρίτους ή προς το δημόσιο, κληρονομικές αντιδικίες, απαλλοτριώσεις, πλειστηριασμούς κ.α).
 • Τραπεζική χρήση: Εγγραφή προσημείωσης / εμπράγματη εξασφάλιση με τράπεζες και πιστωτές.
 • Εκκαθαρίσεις ή συγχωνεύσεις εταιρειών, ιδρυμάτων, οργανισμών αλλά και αποτίμηση της περιουσίας αυτών.

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθείται κατά κύριο λόγο στις εκτιμήσεις ακινήτων είναι η χρήση της Συγκριτικής μεθόδου όπου με την συλλογή κατάλληλων συγκριτικών στοιχείων και έπειτα από την χρήση προσαρμογών και παραμέτρων επί του εκάστοτε εκτιμώμενου ακινήτου, καταλήγουμε στην εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Δεν αποτελεί όμως τη μοναδική μέθοδο αφού κατά περίπτωση και ανάλογα το σκοπό της εκτίμησης και το είδος του ακινήτου, μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες μέθοδοι όπως η μέθοδος εισοδήματος με προεξόφληση χρηματοροών με βάση τα μελλοντικά έσοδα από τη λειτουργία ενός ακινήτου και η υπολειμματική μέθοδος με βάση το σενάριο αξιοποίησης ενός ακινήτου σύμφωνα με την βέλτιστη χρήση του.

Όλες μας οι εκτιμήσεις γίνονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ: https://avag.gr/european-valuation-standards/.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί μια εκτίμηση θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ εντολέα και της Epsilon Team με αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του πελάτη, της χρήσης για την οποία προορίζεται η εκτίμηση καθώς και δήλωση συμμόρφωσης των προτύπων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν.

Αίτημα για εκτίμηση ακινήτου

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Ονοματεπώνυμο *
*
Email *
*
Τηλέφωνο
Περιοχή
Επιθυμώ την εκτίμηση αξίας για:
Εισάγετε τον κωδικό

Loading...